Кошик

У кошику відсутні товари.

Давайте це виправляти!

Перегляньте категорії: Картриджі або Тонери

Договір публічної оферти

Ця публічна пропозиція (оферта) (далі – Оферта) є офіційною пропозицією Інтернет-магазину patronservice.ua укласти Договір купівлі-продажу дистанційним способом через Інтернет-магазин на умовах визначених в цій Оферті.

 1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. Терміни і поняття, що містяться в Оферті вживаються у наступному значенні:

   Продавець – Компанія*, що здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин , розміщений на доменному імені patronservice.ua, тел.(044) 379-09-09, E-mail: [email protected].

   Інтернет-магазин – засіб (сайт) для представлення та реалізації Товару Продавця, що розміщений в глобальній мережі Інтернет за адресою: https://patronservice.ua (включаючи всі його веб – сторінки) і використовується Продавцем для укладання електронних договорів.

   Електронний договір - договір купівлі – продажу, який укладений між Продавцем і Покупцем у дистанційний спосіб шляхом прийняття (акцепту) Покупцем Оферти Продавця за допомогою інтернет-магазину.

   Фіскальний чек – це документ певного зразка, який в обов'язковому порядку був пропущений через касовий апарат та зафіксований в його захищеній пам'яті. Товар - річ, що пропонуються до передачі Продавцем за електронним договором, зображення та/або опис якої розміщено в інтернет-магазині.

   Оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця з укладення електронного договору на визначених Продавцем умовах.

   Покупець – дієздатна фізична особа, що є стороною електронного договору, яка акцептувала Оферту шляхом вчинення передбачених нею необхідних дій для отримання Товару.

   Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою інтернет-магазину запит Покупця на прийняття (купівлю) обраного ним Товару.

   Акцепт – вчинення Покупцем дій з повного та безумовного прийняття умов Оферти, включаючи оплату Замовлення.

   Логін доступу в інтернет-магазин – телефонний номер, який використовується Покупцем для здійснення ідентифікації в інформаційній системі інтернет-магазину з метою укладання електронного договору.

   Реєстрація – внесення Покупцем необхідних відомостей до інформаційній системі інтернет-магазину з метою ідентифікації та укладання електронного договору.

   Супроводжувальні документи – первинні бухгалтерські документи, які складаються Продавцем та/або перевізником для підтвердження операції з передачі Товару Покупцю.

   Приховані недоліки – недоліки якості Товару, які неможливо виявити зовнішнім оглядом. Явні недоліки – пошкодження Товару, які можливо виявити зовнішнім оглядом, відсутність комплектності Товару.

  2. Загальні положення.
   1. Оферта є пропозицією Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення електронного договору на визначених нижче умовах.
   2. Акцептом Покупець засвідчує свою повну та безумовну згоду з усіма умовами (пунктами) Оферти та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту та погоджується з ними.
   3. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання Продавцем Замовлення відповідно до умов визначених Офертою.
   4. Якщо Покупець не здійснив оплату Замовлення протягом визначеного Продавцем строку, вважається, що Оферта є неприйнятою Покупцем та електронний договір вважається розірваним.
   5. Здійснення оплати Замовлення, без виконання інших умов та/або без надання усіх відомостей, визначених в Оферті, не вважається прийняттям Оферти, а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка її здійснила.
   6. Сторони погодились, що направлення Продавцем будь-яких сповіщень про наявність товарів, прийняття Замовлення, його вартість, статуси та/або зміни статусів Замовлення,строки доставки товару і т.д., за допомогою смс-повідомлень, дротових засобів зв'язку та ін., вважається повідомленням Покупця про отримання Продавцем оферти і не можуть свідчити про її акцепт з боку Продавця;
 2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ.
  1. Продавець зобов’язується передати Покупцю Товар на підставі його Замовлення оформленого в інтернет-магазині, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.
 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.
  1. Замовлення Товару на умовах даної Оферти має право здійснити Покупець, що здійснив Вхід на сайт інтернет-магазину.
  2. Покупець самостійно оформляє Замовлення шляхом додавання обраного Товару у віртуальний кошик слідуючи інформаційним позначенням на відповідній сторінці інтернет-магазину.
  3. Завершення оформлення та направлення Замовлення Покупцю здійснюється натисканням кнопки «Оформити замовлення» на веб – сторінці інтернет-магазину.
  4. Внесення змін до Замовлення, що підтверджене Продавцем не допускається. Для внесення змін необхідно скасувати попереднє Замовлення та оформити нове.
  5. У випадку, коли після оформлення Замовлення виявиться, що Товар відсутній на складі Продавця, Продавець зв’язується з Покупцем для уточнення Замовлення, та у випадку якщо Покупець протягом 3 (трьох) календарних днів не відповідає за вказаними у Замовленні даними, або не погоджується на отримання Замовлення без певного, обраного ним Товару, який відсутній у Продавця на момент виконання Замовлення, Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від електронного договору, відмінити Замовлення та видалити його з системи, повідомивши про це Покупця електронною поштою, що має наслідком розірвання електронного договору.
 4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ОПЛАТИ.
  1. Ціна за одиницю Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається в інтернет-магазині.
  2. Загальна вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Покупцем Товарів, поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається зокрема в залежності від вартості Замовлення, тарифів перевізника та способу оплати Товару.
  3. Оплата Товару здійснюється Покупцем в сумі, що відповідає загальній вартості Замовлення.
  4. Покупець оплачує загальну вартість Замовлення шляхом:

   1) банківського переказу, у тому числі за допомогою Інтернет-банкінгу.

   2) готівкою при отриманні Замовлення у перевізника, кур’єрською доставкою.

   3) використання електронного платіжного засобу (банківської картки) систем Visa, Visa Electron, Мastercard, Mastercard Electronic, Maestro.

  5. Після здійснення оплати Покупець отримує посилання на електронний фіскальний чек у смс - сповіщенні на номер телефону вказаний під час оформлення замовлення.
   1. Справжність фіскального чека завжди можна перевірити за цим посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check
   2. Покупець має право запросити у Продавця в разі необхідності фіскальний чек у паперовому вигляді. Оплата Товару, за домовленістю з Продавцем, може бути здійснена і в інший спосіб.
  6. Максимальна вартість одного замовлення для одного Покупця протягом одного календарного дня становити не більше 50000 грн. (п’ятдесяти тисяч гривень) з ПДВ, без урахування вартості доставки.
  7. Продавець має право надавати знижки на Товар та впроваджувати програми лояльності, які передбачають зменшення ціни Товару та/або його доставки. Види знижок та інших чинників, які впливають на ціну Товару можуть зазначатися в інтернет-магазині і змінюються Продавцем в односторонньому порядку. Знижки не сумуються і не додаються до інших знижок. Клієнт може скористатися однією акційною пропозицією. Продавець не має право змінювати Покупцю ціну Товару в сторону збільшення, після оформлення Замовлення.
  8. Умови та способи оплати Товару відповідно до поданого. Замовлення розміщені у відповідному розділі інтернет-магазину за посиланням: https://patronservice.ua/payment.html. Інформація, розміщена за вказаним посиланням є невід’ємною частиною Оферти.
 5. УМОВИ ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ.
  1. Доставка Замовлення Покупцю здійснюється у погоджений сторонами спосіб та час.
  2. Продавець має право змінити час та спосіб доставки, повідомивши про це Покупця.
  3. У випадку, якщо доставка Замовлення здійснюється перевізником, який погоджений (визначений) Покупцем, то останній зобов’язується оплатити доставку за тарифами такого перевізника.
  4. Прийняття Товару за кількістю та якістю, а також відсутність у зв’язку із цим претензій, підтверджується вчиненням Покупцем (особою, яка приймає Товар) підпису у супровідних документах на Товар в момент його отримання. До супровідних документів належать також документи складені перевізником при передачі Товару Покупцю.
  5. Продавець гарантує відвантаження перевізнику Товару належної якості для передачі Покупцю відповідно до його Замовлення.
  6. При доставці Товару, час перебування уповноваженої особи перевізника за адресою доставки Замовлення, становить не більше 10 хвил., якщо більший строк не визначений правилами відповідного перевізника.
  7. При виникненні обставин, що знаходяться поза межами впливу Продавця та/або перевізника може бути затримка у доставці Товару.
  8. Під час доставки, Замовлення вручається особі, що зазначена, як Покупець Товару.
  9. У випадку неможливості отримання Замовлення безпосередньо Покупцем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер відправлення, прізвище та ім’я Покупця), а також повністю оплатити вартість Замовлення або надати документ, що засвідчує його оплату.
  10. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної у Замовленні, або відмови Покупця від отримання не оплаченого Товару належної якості або його частини, електронний договір вважається розірваним або зміненим відповідно. У такому випадку Товар або частина Товару за Замовленням повертається Продавцю.
  11. Умови та способи доставки Замовлення розміщені в інтернет-магазині за посиланням: https://patronservice.ua/delivery.html. Інформація, розміщена за вказаним посиланням є невід’ємною частиною Оферти.
  12. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту його прийняття (п. 5.4. Оферти).
  13. Для комунікації щодо виконання Замовлення Покупець може використовувати: телефонний зв'язок, месенджери або листування. Контакти для комунікації зазначені на сайті інтернет-магазину.
 6. ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ. УМОВИ ГАРАНТІЇ
  1. При отриманні Товарів від кур’єра перевізника або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки та відповідність маркування товару.
  2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному Акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.
  3. Обмін та повернення Товару здійснюється у відповідності до ЗУ «Про захист прав споживачів».
  4. Повернути Товар належної якості (або поміняти його на інший) можна, якщо дотримані наступні умови повернення:
   • Товар не входить до переліку товарів, які не підлягають поверненню;
   • Товар не використовувався, повністю укомплектований і не порушена цілісність упаковки;
   • зберігаються заводські (гарантійні) пломби, ярлики і маркування;
   • пройшло менше 14 днів з моменту отримання товару;
   • є в наявності гарантійних талон та розрахунковий документ.
  5. Повернути Товар можна у будь-якому магазині за посиланням: https://patronservice.ua/contacts.html, надавши працівнику магазину супровідні документи, що свідчить про покупку даного товару за допомогою Сайту та правильно заповнивши заяву на повернення товару.
  6. Не підлягають поверненню Товари, перелік яких визначено у Додатку No3 Постанови Кабінету міністрів України No 172 від 19 березня 1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"».
  7. Гарантійний термін, в межах якого Покупець може скористатися гарантійним обслуговуванням придбаного Товару, вказаний у відповідному гарантійному талоні. Гарантійне обслуговування надається відповідно до умов викладених в гарантійних талонах.
 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
  1. Продавець зобов’язаний:
   1. Належним чином виконувати оформлені та підтверджені Замовлення;
   2. Передати Покупцю Товар згідно з Замовленням та відповідно до умов Оферти;
   3. Перевірити якість та комплектність Товару до передачі Покупцю та/або перевізнику;
   4. Не розголошувати інформацію про персональні дані Покупців, паролі та інші дані для доступу до інтернет-магазину
  2. Продавець має право:
   1. В односторонньому порядку зупинити передачу Товару (виконання Замовлення) у випадку порушення Покупцем умов Оферти;
   2. В односторонньому порядку змінювати ціну на Товар, за виключенням Товару зазначеного в оформленому Замовленні.
   3. У разі відсутності зазначеного у Замовленні Товару у Продавця, виключити цей Товар із Замовлення або анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації або за телефоном зазначеним в Замовленні.
   4. В односторонньому порядку вносити зміни до Оферти, шляхом розміщення (оприлюднення) її в новій редакції в інтернет-магазині. Такі зміни набувають чинності з дня наступного після їх оприлюднення, якщо інший строк не визначений в самій Оферті.
   5. Розміщувати в інтернет-магазині рекламні матеріали та інші відомості (про акції, події, комерційні пропозиції, новини тощо), які інформують Покупця про Товар та/або умови його покупки. Надсилати на адресу електронної пошти Покупців електронні листи з інформацією, яка стосується Товару Продавця.
   6. Здійснювати доставку Товару у спосіб погоджений з Покупцем.
  3. Покупець зобов’язаний:
   1. До моменту Акцепту Оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;
   2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом та характеристиками), яка розміщена в інтернет-магазині, до моменту оформлення Замовлення;
   3. Оплатити та прийняти Товар відповідно до оформленого Замовлення та умов Оферти.
   4. Надати Продавцеві достовірну інформацію необхідну для прийняття та виконання Замовлення. Покупець несе ризик негативних наслідків у разі надання недостовірних відомостей, що вплинули або могли вплинути на виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
   5. При одержанні Замовлення оглянути та перевірити Товар на наявність явних недоліків.
   6. Ознайомитись з тарифами та правилами перевезення вантажів перевізником, який визначений для доставки Товару Покупцю до моменту оформлення Замовлення.
  4. Покупець має право:
   1. Обрати Товари, оформити та направити Продавцю Замовлення шляхом заповнення відповідної форми в інтернет-магазині.
   2. Відмовитись від прийняття Товару неналежної якості та обміняти/повернути Товар належної якості у випадку визначеному ЗУ «Про захист прав споживачів».
   3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та іншої інформації про Товар, що направляються Продавцем на адресу електронної пошти Покупця.
   4. Вимагати від Продавця виконання цієї Оферти;